Tříkrálový koncert / Twelfth-night concert

Tradiční a capella koncert plný renesanční a raně barokní polyfonie  Vstupné dobrovolné / Voluntary admission