O souboruHistorie

Smíšený komorní sbor Cantio antiqua vznikl koncem 80. let z členů studentského sboru Cantus semper vivus vedeného Věrou Jankovičovou. Sbor působil při gymnáziu Budějovická v Praze 4. V současném složení vystupuje Cantio antiqua od roku 2015.

Zaměření

Soubor Cantio antiqua se orientuje převážně na renesanční a raně barokní polyfonní hudbu. Repertoár souboru tvoří až osmihlasá vokální díla světská i duchovní autorů italských, francouzských, anglických, německých a španělských. Samostatnou část repertoáru pak tvoří skladby vánoční, které podávají průřez této hudby v Čechách od počátku 15. století až po tvorbu skladatelů raného baroka.

Obsazení

Komorní obsazení souboru Cantio antiqua umožňuje přiblížit se dobové interpretační praxi, kdy každý hlas byl prováděn třeba jen jedním zpěvákem či instrumentalistou. Cantio antiqua příležitostně spolupracuje s instrumentalisty – hráči na zobcové flétny, loutnisty či kytaristy, hráči na smyčcové nástroje nebo s cembalisty.

Současní členové:

soprán: Lada Krenková, Radana Sedláčková, Markéta Žížalová

alt: Hana Ctiborová, Václava Makovcová, Alena Zelená – umělecká vedoucí

tenor: Jan Kmoch – předseda spolku, Milan Suchánek

bas: Jiří Petr